Home

Uitgangspunten in het werk:

Werkelijkheid en geregistreerde werkelijkheid; vlak, lijn en herhaling maar vooral licht en schaduw spelen een belangrijke rol.
Daarvan zijn licht en schaduw de twee belangrijkste elementen in mijn installaties van de afgelopen paar jaar.
Ik probeer werk te maken met meerder lagen om zeggingskracht te vergroten, echter op zo´n manier dat er voor de kijker nog iets te raden valt.
De door mij gemaakte meubels zijn vaak objecten.

Actueel

08-07-2020 Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd door burgemeester Frits Naafs namens het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug een
Wel een tussentijdse digitale “deuitdaging” _rood te zien met de link:http://www.vlerkwerk.nl/deuitdaging/