Traay-Art

 

Initiatiefnemer TraayArt

Winkeliers stellen hun etalage beschikbaar om een kunstenaar de gelegenheid te geven om deze, in overleg met de ondernemers, opnieuw verrassend en origineel in te richten. Uitgangspunt is dat het voor beide partijen een creatieve uitdaging moet zijn, een wisselwerking, het samengaan van het product van de ondernemer en het werk van de kunstenaar. Het product van de ondernemer is als het ware de inspiratiebron.
De kunstenaar maakt voor de gelegenheid nieuw werk.

Twee leden van net bestuur van het ODC (Ondernemersvereniging Driebergen Centrum) schreven in een artikel een plaatselijk krantje dat de Traay, de winkelstraat in Driebergen, levendiger zou moet worden voor het winkelende publiek. Zij sloten af met de oproep; "Hoe kunnen we hen weer verrassen"?

Ook bij mij komt de winkelstraat niet bepaald als levendig over. De uitstraling onderscheid zich niet bepaald van andere winkelstraten in andere gemiddeld grote winkelstraten in Nederland. Dit ondermeer door dezelfde etalages en reclame, gevels etc.

Op deze oproep heb ik gereageerd, ik bracht het idee van Shop-Art in, welke later werd omgedoopt tot Traay-Art.

Als we nu eens de traditioneel ingerichte etalages, in een bepaalde periode, heel anders inrichten?
Winkeliers stellen, een aantal dagen, hun etalage beschikbaar om een kunstenaar de gelegenheid te geven om deze, in overleg met de ondernemers, opnieuw verrassend en origineel in te richten.
Uitgangspunt is dat het voor beide partijen een creatieve uitdaging moet zijn, een wisselwerking, het samengaan van het product van de ondernemer en het werk van de kunstenaar. Het product van de ondernemer is als het ware de inspiratiebron.


Dat betekent dat de ondernemer de traditionele inrichting van de etalage zal moeten loslaten, de kunstenaar zal er meer moeite voor moeten doen dan een schilderij of beeld uit z’n atelier te halen en over te brengen naar de etalage.
Dit moet wel een verrassing element opleveren.

Uitgangspunten:
- Het is een creatief proces tussen winkelier en kunstenaar. Ze gaan met elkaar in gesprek. Aan de ene kant de Driebergese ondernemer met een product aan de andere kant de kunstenaar met zijn of haar beeldende werk. Geïnspireerd door het product of sfeer van de onderneming. Er moet een wederzijdse click zijn,
- Driebergse kunstenaars worden uitgenodigd om deel te nemen. Zij houden zich beroepsmatig dan wel hobbymatig, serieus met beeldende kunst bezig.

-Er wordt gezocht naar een balans van tussen 2- en 3- dimensionaal werk.
-De deelnemende winkeliers moeten echt ruimte (letterlijk en figuurlijk) beschikbaar stellen om de kunstenaar de gelegenheid te geven om van de etalage echt iets geheel nieuws te maken. De traditionele inrichting loslaten.
-Inrichten van een etalage, d.m.v. een nieuw 2- of 3- dimensionaal, etalage vullend werk.
-De kunstenaar kiest een winkel uit of de winkelier een kunstenaar.
- Het vindt in de 1e helft van juni 2013 plaats.
-Winkeliers stellen eventueel materiaal dan wel artikelen beschikbaar.
-Er wordt gekeken of het mogelijk is om een locatie te vinden waar een overzicht te zien is van het werk van alle deelnemende deelnemers. Na afloop van het evenement zou het werk geveild kunnen

Ook vermeldenswaardig: 

Traay-Art heeft twee jaar geleden de cultuurprijs gekregen. De drie kunstenaars die stopten met hun werkzaamheden binnen de organisatie stelden voor om het bedrag wat nog in de pot zat aan "De Vrolijkheid", (AZC Leersum) te schenken zodat zij dit jaar en wellicht volgend jaar weer een bijdrage zouden kunnen leveren aan 3 BERGEN-art . Met goedkeuring van de gehele organisatie is dit bedrag overgemaakt.