Winnaar ontwerpprijsvraag: artikel 1 / 75 jaar vrijheid 2020.

08-07-2020
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd door burgemeester Frits Naafs namens het college van
burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug een prijsvraag voor een kunstuiting
over vrijheid en gelijkheid uitgeschreven. 2020 is het jaar dat Nederland 75 jaar vrijheid viert
en verenigd met Artikel 1 uit de Grondwet wordt hier een vaste plek aan gegeven in de hal of
de raadzaal van het Cultuurhuis Pléiade in Doorn.
Op 16 juni vond de finale plaats. Hoewel het initiële idee was om deze finale live te laten
plaatsvinden voorafgaand aan 4/5 mei bleek dit ook in de huidige omstandigheden nog niet
wenselijk. Op allerlei manieren presenteerden de finalisten hun werken digitaal, lichtten zij de
vormgeving van hun keuzes uitgebreid toe en werden zij onderworpen aan de vragen van de
jury . De jury had grote bewondering voor de flexibiliteit van de finalisten. Er zijn prachtige
uiteenlopende ontwerpen gepresenteerd.
Toch was de jury het er unaniem over eens dat één ontwerp eruit sprong, de ‘dis’ van Roel
Berg. Door een evenwichtig ontwerp en simpel zwart-wit kleurgebruik geeft deze ‘dis’
uitdrukking aan de thema’s vrijheid en gelijkheid. Daarnaast biedt het ontwerp ook
uitnodigende mogelijkheden tot interactie en past het daarom goed bij de activiteiten in en om
het cultuurhuis. “Het winnende ontwerp is bruikbaar en stijlvol uitgevoerd ”reageert
burgemeester Frits Naafs.
De tafel/het kunstwerk wordt de komende periode gemaakt. Informatie over de plaatsing en
de onthulling volgt later.

Over de bekendmaking van de winnaar van de prijsvraag is een filmpje gemaakt;
;Prijsvraag over kunstwerk Artikel 1 ; 75 jaar vrijheid;En de winnaar is...;